Management Team

team

Shri Shamjibhai Patel

Hon, Chairman Industrialist
team

Shri Vishrambhai Patel

Vice-Chairman Industrialist
team

Shri Damijibhai Patel

Hon. Secretary Industrialist
team

Shri Pankajbhai Thakkar

Treasurer Industrialist
team

Shri Arjanbhai Patel

Jt-Treasurer Industrialist
team

Shri Maulikbhai Thakkar

Director Industrialist
team

Shri Rajeshbhai Patel

Director Industrialist
team

Shri Mohanbhai Patel

Trustee Industrialist
team

Shri Navinbhai Patel

Trustee Industrialist
team

Shri Virendrabhai Patel

Trustee Industrialist
team

Shri Diveyesh Patel

Trustee Industrialist